Know-How

Przekazujemy Państwu profesjonalną i komplementarną wiedzę dotyczącą wdrożenia Konceptu Hot Dog w punkcie sprzedaży detalicznej oraz punkcie gastronomicznym. Zawiera ona kompendium wiedzy zebranej w przystępnej formie w postaci broszury i porusza poniższe zagadnienia:

  • Niezbędne warunki higieniczne do prowadzenia punktu Hot Dog w sklepie,
  • Dostępność oraz warunki serwisowe urządzeń do Hot Dog,
  • Prawidłowa lokalizacja strefy Hot Dog w sklepie
  • Profesjonalna komunikacja marketingowa z klientem na zewnątrz i wewnątrz sklepu,
  • Zasady postępowania z produktami,
  • Właściwa obsługa klienta.